Beregn Betaling

Her kan du beregne din egenbetaling for en plads i en kommunal eller selvejende institution i Esbjerg Kommune. Egenbetalingen forudsætter, at du bor i Esbjerg Kommune og beløbet er vejledende.
 
Angiv husstandens totale årlige bruttoindkomst uden punktum eller komma. Den øvre indkomstgrænse for økonomisk fripladstilskud er 583.700 kr. i 2022. Enlige forsørgere får automatisk et ekstra fradrag i indkomsten på kr. 65.747 årligt. ATP- og AM-bidrag (8%) skal fratrækkes den årlige lønindkomst, så beregningsgrundlaget er husstandens personlige indkomst. Oplys antallet af hjemmeboende børn under 18 år ved beregning af økonomisk fripladstilskud.