Velkommen til Min Pladsanvisning i Esbjerg Kommune

Er du bosiddende i Esbjerg Kommune, anbefaler vi, at du logger ind med NemID/MitID for at få adgang til alle selvbetjeningsløsninger.

Er du bosat i en anden kommune og vil skrive dit barn på venteliste i Esbjerg Kommune, skal du gøre det uden at logge ind med NemID/MitID.
- Når vi har godkendt din ansøgning, kan du logge ind med NemID/MitID og følge din sag.

Her på siden kan du, uden at være logget ind med NemID/MitID:

- Skrive dit barn på venteliste til dagpleje, børnehave og integreret institution
- Indmelde dit barn i SFO og klub
- Lave en beregn betaling

Er du logget ind med NemID/MitID kan du også:

- Søge tilskud til pasning af egne børn
- Søge tilskud til privat pasning
- Søge tilskud til fleksibel pasning (Kombinationstilbud)
- Søge deltidsplads 30 timer (fravær efter Barselsloven)

Vælge 'Mine sider' og:

- Se dit barns ventelisteansøgning og ventelistenummer
- Ændre i dit barns dagtilbudsansøgning eller slette ansøgningen
- Ændre i dit barns SFO/Klub modul
- Udmelde dit barn af dagpleje, integreret institution, børnehave, SFO og klub
- Søge økonomisk fripladstilskud
- Se dine aktuelle oplysninger