Velkommen til Min Pladsanvisning i Esbjerg Kommune

Vælg "Tilmelding Dagtilbud", hvis du vil skrive dit barn på venteliste til dagpleje og daginstitution.

Som indlogget med NemID, kan du søge deltidsplads 30 timer (fravær efter Barselsloven), tilskud til privat pasning, fleksibel pasningsordning (kombinationstilbud) og pasning af egne børn.

Vælg "Tilmelding SFO/klub", hvis du vil indmelde dit barn i SFO eller klub, eller hvis dit barn skal skifte SFO eller klub.

Vælg "Mine sider", når du er logget ind med NemID, hvis du vil:

  • Se dit barns placering på ventelisten
  • Ændre ønske om pasning
  • Besvare det tilbud om plads, du har fået
  • Udmelde dit barn af SFO, klub og kommunale og selvejende dagtilbud
  • Ændre dit barns SFO modul
  • Søge, ændre eller stoppe økonomisk fripladstilskud, når du har et barn indmeldt
  • Se en specificeret regning
  • Ændre familieforhold (enlig/ikke enlig)
  • Ændre dine/jeres kontaktoplysninger

Det er også muligt at regne på din samlede betaling for pasning, og se om du kan få økonomisk fripladstilskud ved at beregne betalingen.

Har din samlever oplyst din indkomst i sin ansøgning om fripladstilskud, kan du godkende indkomsten, når du logger på denne side med NemID.