Velkommen til Min Pladsanvisning i Esbjerg Kommune

Inden du går i gang med at bruge selvbetjeningen er det vigtigt, at du forholder dig til, hvilken af ovennævnte menuer du skal vælge.

Hvis du vælger menuen "Tilmelding Dagtilbud" kan du, uden at logge ind med NemID:
  • Skrive dit barn på venteliste til dagpleje, aldersintegreret institution og børnehave. Hvis dit barn allerede er på venteliste og der er tale om en ændring, skal du logge ind med NemID.

Hvis du vælger menuen "Tilmelding SFO/klub" kan du, uden at logge ind med NemID:
  • Indmelde dit barn i SFO eller klub. Bemærk, at er dit barn allerede optaget i SFO eller klub og der er tale om en ændring, skal du logge ind med NemID og ændre moduler m.m.

Hvis du vælger menuen "Min Pladsanvisning" kan du, når du er logget ind med NemID:
  • Søge tilskud til privat pasning og pasning af egne børn. Er der tale om en ændring til allerede bevilget tilskud, skal du ansøge om tilskud på ny
  • Søge eller ændre økonomisk fripladstilskud. Vær opmærksom på, at du ikke kan søge inden barnet er indmeldt
  • Godkende den plads, vi har tilbudt dit barn
  • Udmelde dit barn af kommunale og selvejende dagtilbud
  • Se en specificeret regning
  • Beregne din betaling